anemia hemolityczna
Fot.: Unsplash.com

Niedokrwistość hemolityczna to spadek ilości czerwonych krwinek, związany z nadmiernym rozpadem erytrocytów. Hemoliza krwinek czerwonych może być generowana mechanicznymi uszkodzeniami erytrocytów, wrodzonymi nieprawidłowościami w budowie błon komórkowych czy procesami immunologicznymi. Leczenie niedokrwistości hemolitycznej sprowadza się do wyeliminowania przyczyny oraz transfuzji krwi.

Przyczyny anemii hemolitycznej

objawy niedokrwistości hemolitycznej
Fot.: Unsplash.com

Istnieją dwa mechanizmy hemolizy. Hemoliza wewnątrznaczyniowa to zniszczenie krwinek czerwonych w krążeniu z uwolnieniem zawartości komórek do osocza. Uraz mechaniczny spowodowany uszkodzeniem śródbłonka, wiązanie i aktywacja dopełniacza na powierzchni komórki spowodowana czynnikami zakaźnymi powodują bezpośrednią degradację błony i zniszczenie krwinek czerwonych. Częściej występuje pozanaczyniowa hemoliza, czyli usuwanie i niszczenie czerwonej krwi komórki przez makrofagi śledziony i wątroby. Krew jest w sposób ciągły filtrowana przez cienkościenne żyłki śledzionowe do zatok śledzionowych i normalna, prawidłowo zbudowana czerwona komórka krwi może się odkształcić i przejść przez mikroskopijne otwory w żyłach śledziony. Jednak czerwone krwinki ze zmianami strukturalnymi błony komórkowej nie są w stanie przejść przez tę sieć i są niszczone.

Anemia hemolityczna to niedokrwistość spowodowana przez przedwczesne zniszczenie erytrocytów występujące wewnątrznaczyniowo lub pozanaczyniowo. Przyczyny hemolizy są klasyfikowane jako nabyte lub dziedziczne. Najczęstsze nabyte przyczyny niedokrwistości hemolitycznej to autoimmunizacja, mikroangiopatia i infekcja. Hemoliza o podłożu immunologicznym, spowodowana przez przeciwciała antyterytrocytarne, może być wtórna do nowotworów złośliwych, chorób autoimmunologicznych, wywołują ją niektóre leki i reakcje na transfuzję. Mikroangiopatyczna niedokrwistość hemolityczna występuje, gdy błona komórkowa jest uszkodzona w krążeniu, co prowadzi do hemolizy wewnątrznaczyniowej i pojawienia się schistocytów. Czynniki zakaźne, takie jak malaria i babeszjoza, atakują krwinki czerwone.

Zaburzenia enzymów krwinek czerwonych, błon i hemoglobiny powodują dziedziczne anemie hemolityczne. Najczęstsze postacie wrodzonych anemii hemolitycznych to:

  • wrodzona sferocytoza  i wrodzona owalocytoza, związane z defektami błony komórkowej
  • enzymopatie, takie jak niedobór dehydrogenazy glukozo – 6 – fosforanowej, niedobór kinazy pirogronianowej
  • hemoglobinopatie, takie jak niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
  • talasemie, czyli ilościowe zaburzenia syntezy łańcuchów globiny.

Jak objawia się anemia hemolityczna?

Objawy wrodzonej anemii hemolitycznej mogą pojawić się w młodym wieku, zaś anemia hemolityczna nabyta może rozwinąć się w dowolnym momencie. Przede wszystkim – występują ogólne objawy anemii, takie jak osłabienie, bóle i zawroty głowy, bladość skóry, osłabienie włosów i paznokci. Podczas rozpadu krwinek czerwonych do krwi uwalniane są duże ilości hemu, który jest następnie metabolizowany do bilirubiny. Dlatego w przebiegu anemii hemolitycznej pojawia się zażółcenie skóry. Sferocytoza wrodzona cechuje się występowaniem przełomów hemolitycznych i aplastycznych i tej postaci niedokrwistości towarzyszy kamica pęcherzyka żółciowego. W niedoborze dehydrogenazy glukozo – 6 – fosforanowej pojawiają się ostre napady hemolizy, w przebiegu których stwierdza się obecność takich objawów jak bóle brzucha, ciemny mocz i żółtaczka. W przebiegu anemii sierpowatokrwinkowej pojawiają się bóle rąk i stóp, żółtaczka, epizody kamicy żółciowej oraz powiększenie śledziony.

Diagnostyka anemii hemolitycznej

diagnostyka anemii hemolitycznej
Fot.: Unsplash.com

Wraz z anemią, charakterystyczną cechą laboratoryjną hemolizy jest retikulocytoza, pojawiająca się jako fizjologiczna odpowiedź szpiku kostnego do obwodowej utraty czerwonych krwinek. Retikulocytoza, czyli poziom retikulocytów (niedojrzałych erytrocytów) wykazywana jest w badaniu krwi. Niedokrwistość hemolityczna zwykle na charakter normocytarny, czyli w morfologii uzyskiwana jest prawidłowa wartość MCV. Poza morfologią, warto wykonać badania biochemiczne. W rozpadających się erytrocytów uwalniane są takie związki jak bilirubina, dehydrogenaza mleczanowa i haptoglobina. Także w moczu można wykazać zwiększony poziom hemoglobiny i urobilinogenu.

Leczenie niedokrwistości hemolitycznej.

Terapia niedokrwistości hemolitycznej sprowadza się do wyeliminowania przyczyny hemolizy. Nie zawsze jest to możliwe – mowa zwłaszcza o wrodzonych postaciach anemii hemolitycznej. Wówczas stosowane jest przede wszystkim leczenie objawowe, obejmujące transfuzję koncentratów krwinek czerwonych.

Bibliografia:

Dhaliwal D. i in., Hemolytic anemia; American Family Physician, June 2004

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here