zakażenie SARS CoV 2
Fot.: Unsplash.com

Zrozumienie, w jaki sposób, kiedy i w jakich warunkach SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się między ludźmi, ma kluczowe znaczenie dla opracowania skutecznych środków zapobiegania nowym zakażeniom. Główna drogą zakażenia jest droga kropelkowa i przebywanie w towarzystwie osób chorych na COVID 19. Także kontakt z zakażonymi powierzchniami może przyczynić się do zakażenia.

Najczęstsze drogi zakażenia SARS – CoV – 2

maseczki a koronawirus
Fot.: Unsplash.com

Obecne dowody wskazują, że transmisja SARS-CoV-2 odbywa się głównie między ludźmi poprzez bezpośredni, pośredni lub bliski kontakt z zakażonymi ludźmi. Przez bliski kontakt z osobą zakażoną uznaje się następujące sytuacje:

  • rozmowa twarzą w twarz w niewielkiej odległości
  • bezpośredni kontakt, np. przytulanie czy podanie ręki
  • kontakt z osobą chorą przebywającą w odległości mniejszej niż 2 metry i trwający co najmniej 15 minut
  • wspólne mieszkanie

Materiałem zakaźnym są zakażone wydzieliny, takie jak ślina i wydzieliny oddechowe, a także kropelki oddechowe, które są wydalane, gdy osoba zakażona kaszle, kicha, rozmawia lub śpiewa. Oczywiste jest zatem, że największe ryzyko zakażenia koronawirusem występuje w zamkniętych, przeludnionych pomieszczeniach.

Kropelki oddechowe od zakażonych osób mogą również lądować na przedmiotach. Jest bardzo prawdopodobne, że ludzie mogą być infekowani przez dotknięcie tych zanieczyszczonych powierzchni i dotykając oczu, nosa lub jamy ustne rękami, które nie zostały odpowiednio zdezynfekowane.

Na podstawie tego, co już wiadomo, transmisja COVID-19 występuje przede wszystkim od ludzi, u których już wystąpiły objawy zakażenia. Do zakażenia może także dojść tuż przed wystąpieniem objawów, gdy osoby te pozostają w bliskim sąsiedztwie innych przez dłuższy czas. Osoby przechodzące infekcję bezobjawowo także mogą stanowić źródło zakażenia, choć prawdopodobnie stanowią mniejsze zagrożenie niż osoby pełnoobjawowe.

Czy można zakazić się koronawirusem od zwierząt?

W początkowych stadiach pandemii SARS – CoV – 2 uważano, że transmisja koronawirusa ze zwierzę na człowieka i z człowieka na zwierzę nie jest możliwa. Po kilku miesiącach pojawiły się doniesienia, że istnieją przypadki zakażenia zwierząt domowych, takich jak psy i koty, a źródłem zakażenia był człowiek. Jeszcze później wykazano, że możliwa jest transmisja w drugą stronę – pojawiły się przypadki przeniesienia zakażenia z norek na człowieka.

Jak zapobiegać zakażeniu SARS – CoV – 2?

dezynfekcja rąk
Fot.: Unsplash.com

Nadrzędnym celem walki z COVID-19 jest kontrola zakażeń poprzez hamowanie przenoszenia wirusa i zapobieganie związanej z nim choroby. Wirus rozprzestrzenia się głównie poprzez bezpośredni kontakt i kropelki oddechowe. W pewnych okolicznościach może wystąpić transmisja w powietrzu, np. w zatłoczonych pomieszczeniach słabo wentylowanych miejscach. Aby zapobiec transmisji, Światowa Organizacja Zdrowia zaleca kompleksowy zestaw środków profilaktycznych, w tym:

  • Identyfikować podejrzane przypadki tak szybko, jak to możliwe, badać i wyizolować wszystkie przypadki (osoby zakażone) w odpowiednich obiektach
  • Zidentyfikować i poddać kwarantannie wszystkie bliskie kontakty zakażonych osób i przetestować tych, którzy rozwijają objawy, tak aby osoby zakażone mogły być odizolowane
  • Nosić maseczkę ochronną w miejscach publicznych, gdzie istnieje wysokie ryzyko transmisji zakażeń i gdzie inne środki zapobiegawcze, takie jak zachowanie dystansu nie są możliwe
  • Stosować środki ostrożności dotyczących kontaktu bezpośredniego i kropelek oddechowych przez pracowników służby zdrowia opiekujących się podejrzanymi o zakażenie i potwierdzonymi pacjentami COVID-19 oraz stosowanie środków ostrożności w powietrzu podczas wykonywania procedur generujących emisję aerozolu z dróg oddechowych
  • Dbać o higienę rąk, fizyczne dystansowanie się od innych, unikanie zatłoczonych miejsc i przebywania w zamkniętych przestrzeniach o słabej wentylacji.

Bibliografia:

Sheikhi K. i in., A review on novel coronavirus : symptoms, transmission  and diagnosis tests; RIDTM, 2020

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here