dezynfekcja powietrza

Dekontaminacja powietrza pozwala na szybkie i dokładne pozbycie się zanieczyszczeń oraz chorobotwórczych mikroorganizmów z zamkniętego pomieszczenia. Nie zapewnia tego nawet najdokładniejsze mycie. Z tego powodu konieczne jest przeprowadzenie dezynfekcji z wykorzystaniem jednej lub kilku dostępnych metod. W jakich miejscach i sytuacjach konieczna jest dezynfekcja powietrza i w jaki sposób się ją przeprowadza?

Metody dekontaminacji pomieszczeń

Do dezynfekcji powietrza wykorzystuje się urządzenia takie jak oczyszczacze oraz dezynfektory. Ich działanie może być oparte na promieniowaniu ultrafioletowym, ozonie lub plazmie. Dodatkowo stosuje się oczyszczanie powietrza za pomocą filtrów.

Promieniowanie UV-C stosowane do dezynfekcji powietrza pozwala na zniszczenie zawieszonych w nim drobnoustrojów. Światło o długości fali 240 – 280 nm wykazuje się wysoką skutecznością bakteriobójczą. Co ważne, jest także szkodliwe dla człowieka oraz zwierząt, dlatego w czasie pracy urządzeń je emitujących nikt nie powinien znajdować się w danym pomieszczeniu. Wyjątkiem są miejsca, w których dezynfekcja powietrza UV przeprowadzana jest za pomocą lamp przepływowych, w których światło nie wydostaje się na zewnątrz.

Ozon charakteryzuje się silnymi właściwościami utleniającymi. Jest to jedna z najskuteczniejszych metod dezynfekcji powietrza w pomieszczeniach. Gaz bowiem dociera do najmniejszych ich zakamarków. Procedura ozonowania trwa około 2-4 godzin, a jej produktem końcowym jest tlen. Niestety, nie wszędzie można ją zastosować – w jej trakcie w pomieszczeniu nie mogą znajdować się ludzie, zwierzęta ani rośliny, a dodatkowo ozon może uszkadzać niektóre materiały (np. lateks).

W dekontaminacji pomieszczeń stosuje się także jonizatory służące do dezynfekcji powietrza plazmą. Tworzą one pole plazmowe, które rozdziela cząsteczkę wody. Jony wodorotlenowe, które dzięki temu powstają reagują z jonami wodorowymi w błonie komórkowej drobnoustrojów, doprowadzając do ich eliminacji. W podobny sposób działa także proces fotokatalizy. Ostatecznym produktem całej reakcji jest tlen.

Możliwe jest także fizyczne wychwytywanie cząsteczek zanieczyszczeń oraz mikroorganizmów za pomocą filtrów HEPA. Te najlepiej radzą sobie z cząsteczkami, których wielkość wynosi minimum 0,3 mikrometry, jednak pozwalają też na częściową eliminację mniejszych, o wielkości nawet 0,1µm. Filtrowanie nie dezynfekuje powietrza, jednak pozwala w istotnym stopniu oczyścić je z pyłów zawieszonych, pyłków roślin, zarodników grzybów, kurzu, a także większych bakterii i wirusów. Zazwyczaj stosowane jest jako procedura wspomagająca inne metody dekontaminacji. Dostępne są jednak urządzenia takie jak sterylizator powietrza UV-C SteriAir 3. Łączy on w sobie filtrowanie powietrza z unoszących się w nim zanieczyszczeń oraz eliminuje patogeny dzięki promieniowaniu UV.

Urządzenia do dezynfekcji powietrza – gdzie znajdują zastosowanie?

Dekontaminatory powietrza znajdują zastosowania wszędzie tam, gdzie potrzebne jest czyste, pozbawione również niewidocznych gołym okiem zanieczyszczeń oraz drobnoustrojów powietrze. Dotyczy to nie tylko miejsc, w których mogą przebywać osoby o obniżonej odporności lub borykające się ze schorzeniami układu oddechowego.

Oczywistością jest konieczność dezynfekcji powietrza w szpitalu. Każdego dnia w placówkach medycznych znajduje się wiele osób chorych, również na choroby zakaźne. Przenoszą one bakterie i wirusy, które następnie unoszą się w powietrzu i mogą być wdychane przez innych pacjentów oraz personel, tworząc realne zagrożenie epidemiologiczne. Podobne względy przemawiają za koniecznością dezynfekcji powietrza w gabinecie stomatologicznym lub lekarskim.

Dezynfekcja powietrza, szczególnie w dobie pandemii COVID-19, jest konieczna we wszystkich miejscach, w których każdego dnia przebywa wiele osób. Dotyczy to między innymi zakładów pracy, budynków użyteczności publicznej takich jak urzędy, galerii handlowych oraz środków komunikacji zbiorowej.

Zakłady pracy

Dzięki eliminacji patogenów z powietrza pracownicy rzadziej chorują na schorzenia przenoszone drogą kropelkową, takie jak przeziębienia czy grypa. Dodatkowo dezynfekcja powietrza przynosi też dużą ulgę osobom szczególnie wrażliwym na różnego rodzaju alergeny, takie jak pyłki, zarodniki grzybów, kurz czy sierść. W takich miejscach warto stosować zarówno dezynfekcję, jak i oczyszczanie powietrza za pomocą filtrów HEPA.

 Budynki użyteczności publicznej i obiekty handlowo-usługowe

Podobnie jak w przypadku zakładów pracy, w takich miejscach każdego dnia przebywa wiele osób, co znacznie zwiększa ryzyko zakażenia chorobami przenoszonymi drogą kropelkową. Dbałość o dekontaminację powietrza w pomieszczeniach przynosi także istotne korzyści wizerunkowe – miejsca, w których można czuć się bezpieczniej, w większym stopniu przyciągają klientów, interesantów oraz odwiedzających, co przenosi się na zyski.

Komunikacja miejska, busy i taksówki

Obecnie na rynku dostępne są również urządzenia przeznaczone do dezynfekcji powietrza w pojazdach. Mogą być używane w celu odkażenia powietrza przed podjęciem kolejnego pasażera, między kolejnymi kursami lub po zakończeniu zmiany, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa zarówno pasażerów, jak i kierowcy.

Bezpieczeństwo dzięki odpowiednim urządzeniom

Dezynfekcja powietrza w pomieszczeniach jest potrzebna w każdym miejscu, do którego przychodzi wiele osób – nie tylko z zewnątrz, ale również personelu. Dedykowane urządzenia przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa znajdujących się w pomieszczeniach lub pojazdach ludzi. Ich stosowanie jest także priorytetem we wszelkiego rodzaju placówkach ochrony zdrowia.

Należy jednak pamiętać, by wykorzystywać w tym celu odpowiedni sprzęt. W każdym przypadku nie powinien on przeszkadzać przebywającym w pomieszczeniu osobom ani stwarzać dla nich zagrożenia. Aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo, należy korzystać wyłącznie z dezynfektorów zakupionych w autoryzowanych punktach.

W przypadku gabinetów medycznych i stomatologicznych oraz szpitali należy stosować tylko sprzęt przeznaczony specjalnie dla placówek medycznych. Absolutnie nie należy wybierać urządzeń mających na celu dezynfekcję powietrza w domu – stężenie patogenów w tych miejscach jest zupełnie inne, co oznacza konieczność stosowania innych metod dekontaminacji pomieszczeń.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here