Diagnostyka raka gruczołu krokowego metodą wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego


 

Diagnostyka raka gruczołu krokowegoDiagnostyka raka gruczołu krokowego w ostatnich 3 latach przeżyła prawdziwą rewolucję. Dotychczas jedynym wiarygodnym badaniem obrazowym gruczołu krokowego była przezodbytnicza ultrasonografia stercza (TRUS – transrectalultasound). Badanie to choć powszechnie dostępne cechuje się niską czułością metody (wykrywa jedynie nieco ponad 40% guzów prostaty).

W latach 2013 i 2014 udowodniono przydatność wykonywania wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego(mpMRI) w diagnostyce raka prostaty. Przewaga mpMRI polega na zsumowaniu diagnostyki zmian anatomicznych (obrazowanie T-2) z wykorzystaniem znalezisk fizjologicznych to znaczy obrazowania zależnego od dyfuzji (DWI-diffusion Weighted Imaging) oraz obrazowania dynamicznego wzmocnionego kontrastem (DCE-Dynamic Contrast-Enhanced Imaging).
 

 

Obrazowanie w fazie T-2 zależnej pozwala wykryć część ognisk nowotworowych. Kolejną cześć ognisk często niewidocznych w fazie T-2 stwierdzamy w obrazowaniu zależnym od dyfuzji, które pokazuje zdolność protonów wody do rozprzestrzeniania się w tkankach . W ogniskach raka prostaty, gdzie obserwujemy wysoką gęstość komórkową, dyfuzja jest hamowana.
 

rak gruczołu krokowegogruczoł krokowyzdrowa prostata
Obrazy zdrowej prostaty

Wreszcie, pozostałe zmiany nowotworowe jesteśmy w stanie wychwycić w obrazowaniu dynamicznym, wzmocnionym kontrastem. Ta faza badania pokazuje patologiczną sieć naczyń krwionośnych powstających w celu unaczynienia zmiany nowotworowej.

Dodanie znalezisk wykrytych w w/w trzech fazach badania daje ostateczny wynik opisany w ujednoliconym do tego celu protokole PIRADS V-2.

Takie kompleksowe podejście do badania zwiększyło czułość metody do ponad 80%. Znaczy to, że zdecydowana większość zmian nowotworowych powstających w prostacie jest widoczna w badaniu rezonansu magnetycznego.

Kolejne prace naukowe publikowane w 2015 roku udowodniły przydatność mpMRI wykonywanego:
 

 

  • po pierwszej negatywnej biopsji prostaty w przypadku utrzymywania się istotnego podejrzenia nowotworu
  • przed radykalną prostatektomią w celu oszacowania rozległości choroby i zaplanowania operacji
  • po rozpoznaniu raka niskiego ryzyka (o małej złośliwości) i odłożeniu leczenia radykalnego na późniejszy termin

Na sukces rzetelnej diagnostyki zmian nowotworowych prostaty składają się dwa istotne czynniki, pierwszym z nich jest odpowiednio wyszkolony personel radiologiczny przeprowadzający i opisujący badanie zgodnie z protokołem PIRADS V-2, drugim z nich jest nowoczesny 3 teslowy aparat do rezonansu magnetycznego.  Oba te kluczowe warunki są spełnione w Akademickim Centrum Medycznym.

 
dr n.med. Stanisław Szempliński
specjalista urolog, FEBU
 
 
 Zobacz również:
 


 

Umów wizytę

pn. - pt.: 8:00 - 15:00

Urologia:
E: rejestracja@akcemed.pl
T: 22 559 24 40

Rehabilitacja:

E: rehabilitacja@akcemed.pl
T: 600 218 157

Nasz adres

Akademickie Centrum Medyczne
ul. Bobrowiecka 9 (budynek B)
00-728 Warszawa

SPRAWDŹ DOJAZD

Dołącz do nas

Copyright © 2018 - Akademickie Centrum Medyczne w Warszawie.
 
facebook ACM
Akademickie Centrum Medyczne
Akademickie Centrum Medyczne
facebook ACM