Zakład Pielęnacyjno- Opiekuńczy
EN|PL|Change language:
Kontakt z nami:   T: +48 22 559 24 26   |   E: rejestracja@akcemed.pl
EN|PL|Change language:

Medycyna pracy

Akademickie Centrum Medyczne oferuje usługi  z zakresu medycyny pracy, zgodnie z art. 229 Kodeksu Pracy.


Mamy przyjemność zaoferować Państwu następujący zakres świadczonych przez nas usług, realizowanych na podstawie nw. aktów prawnych, dotyczących profilaktycznej opieki nad pracującymi:

 • Kodeks pracy - Dział X
 • Ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997.96.593 ze zm.),
 • Rozporządzenie MZiOS w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. 1996.69.332 ze zm.),
 • Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008.234.1570 ze zm.).

 

1. Badania wstępne:

 

Badaniom wstępnym muszą być poddane wszystkie osoby:

 • starające się o pracę,
 • młodociani,
 • wszyscy pracownicy, którym zmienia się stanowisko pracy (na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki).

 

medycyna_pracy_warszawa

Badaniom wstępnym podlegają pracownicy, bez względu na to, czy posiadają wyniki badań lekarskich przeprowadzonych u poprzedniego pracodawcy lub badań lekarskich specjalistycznych stwierdzających prawo wykonywania zawodu.

 

Badania te mają na celu stwierdzenie braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Opinie lekarskie o przydatności pracownika do pracy wydawane są przez lekarzy uprawnionych do wydawania takich zaświadczeń, a pracodawca jest zobowiązany do ich przechowywania w aktach osobowych.

 

Pracodawcy nie wolno dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Odpowiedzialność za dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnych badań lekarskich ciąży na pracodawcy, a nie na pracowniku.

 

W celu przeprowadzenia badań profilaktycznych zakład pracy musi wystawić skierowanie zawierające:

 • określenie miejsca pracy,
 • określenie stanowiska oraz rodzaju pracy,
 • określenie rodzaju badań (wstępne, okresowe, kontrolne),
 • informację o ewentualnym posiadaniu przez pracownika grupy inwalidzkiej.

 

medycyna_pracy_warszawa2Do dotychczas obowiązującego wyłączenia w przeprowadzaniu badań wstępnych, które miało zastosowanie do osób ponownie przyjmowanych do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy na podstawie kolejnej umowy zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy z tym pracodawcą, dodano nowe przypadki. Jeden z nich dotyczy sytuacji, gdy stosunek pracy z daną osobą zostaje nawiązany z innym pracodawcą w ciągu 30 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy i pracownik posiada aktualne orzeczenie lekarskie. W takim przypadku nie ma obowiązku wykonywania badań wstępnych, jeżeli pracodawca stwierdzi, że zachodzi zgodność warunków pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie z warunkami występującymi na danym stanowisku w jego zakładzie.

 

2. Badania okresowe

 

Badania okresowe - są wykonywane u pracujących na danym stanowisku, którym skończyła się ważność poprzedniego zaświadczenia dopuszczającego do pracy.

Badania okresowe w trybie §6.pkt 1. Rozporządzenia MZiOS z dn. 30.05.1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników [...] (Dz. U. 1996.69 332 ze zm.) - są wykonywane u pracujących na danym stanowisku, którzy posiadają ważne zaświadczenie dopuszczające do pracy ale zgłosili pracodawcy pogorszenie stanu zdrowia, który uniemożliwia wykonanie dotychczasowej pracy.

 

 3. Badania kontrolne

 

medycyna_pracy_warszawa3Badania kontrolne - są wykonywane u każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Badania te mają na celu stwierdzenie braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Orzeczenia lekarskie o przydatności pracownika do pracy wydawane są przez lekarzy uprawnionych do wydawania takich zaświadczeń. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Odpowiedzialność za dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnych badań lekarskich ciąży na pracodawcy, a nie na pracowniku.

W ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych lekarz medycyny pracy przeprowadza lub zleca badania niezbędne do wydania pracownikowi orzeczenia o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku, zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy., w tym również badania sanitarno-epidemiologiczne.

 

 

4. Badania sanitarno - epidemiologiczneBadania sanitarno - epidemiologiczne - są wykonywane przed podjęciem pracy, ponownym podjęciem pracy, po przebyciu zakażenia czynnikiem chorobotwórczym - zakażenie prątkami gruźlicy, pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych, pałeczkami z rodzaju Salmonella i Schigella oraz innymi czynnikami chorobotwórczymi, które wywołują stany chorobowe wykluczające wykonywanie prac, przy wykonywaniu których jest możliwe przeniesienie zakażenia na inne osoby.

 

Badania z zakresu medycyny pracy oferujemy zarówno w postaci pakietów (dogodny abonament miesięczny), jak i badań jednorazowych, płatnych za konkretną usługę.

 

Pracodawcy, którzy wybierają abonamenty miesięczne, otrzymują w ramach abonamentu program profilaktyczny, w skład którego wchodzą:

 • stała opieka lekarza internisty,
 • rozpoznanie czynników szkodliwych w miejscu pracy,
 • udział lekarza w komisjach BHP,
 • udzielanie porad w zakresie fizjologii i ergonomii pracy,
 • wizytacje stanowisk pracy,
 • bezpłatny przegląd stomatologiczny z 10% zniżką na usługi stomatologiczne – dla objętych opieką pracowników i dla ich rodzin,
 • 10% zniżkę na badania obrazowe (rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, USG, RTG),
 • 10% zniżkę na usługi rehabilitacyjne.

 

medycyna_pracy_warszawa4W przypadku badań jednorazowych z zakresu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych w zakresie, wynikającym z zagrożeń na danym stanowisku pracy, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnym wykonujemy – wg wskazań lekarza medycyny pracy:

 • badania laboratoryjne (morfologia, OB., mocz),
 • RTG klatki piersiowej,
 • EKG spoczynkowe,
 • Konsultacja okulistyczna u pracowników mających kontakt  z komputerem,
 • inne konsultacje specjalistyczne, wymagane na stanowisku pracy – wg wskazań lekarza medycyny pracy,
 • konsultacja lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia. 

Wszystkie badania organizowane są tak, aby do minimum skrócić nieobecność pracownika na stanowisku pracy.

 

Jednocześnie przypominamy, że pracodawca zobowiązany jest prawnie do posiadania umowy z wybraną placówką medyczną na zapewnienie opieki profilaktycznej swoim pracownikom. Umowa taka powinna być zawarta na okres nie krótszy niż jeden rok.


Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki.
 

Rejestracja

Rejestracja:
od poniedziałku do czwartku w godz. 7:00 -20:00
piątek w godz. 7:00 -18:00

T: 22 559 24 26
E: rejestracja@akcemed.pl

Kontakt

Akademickie Centrum Medyczne
ul. Bobrowiecka 9 (budynek B)
00-728 Warszawa

SPRAWDŹ DOJAZD

Dołącz do nas

Copyright © 2018 - Akademickie Centrum Medyczne w Warszawie.
Wykonanie: www.jellinek.pl
facebook ACM
Akademickie Centrum Medyczne
Akademickie Centrum Medyczne
facebook ACM