KORONAWIRUS COVID-19. Informacje dla pacjentów
 • Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.
 • Jeśli masz objawy zakażenia koronawirusem, nie umawiaj wizyty w placówce.
 • Zadzwoń na specjalną infolinię NFZ, tel.: 800 190 590

Co to jest koronawirus i skąd nazwa?

Koronawirusy (nazwa wzięła się z wypustek białkowych na osłonce lipidowej wirusa, tworzących strukturę przypominającą koronę) to duża rodzina wirusów, które mogą powodować choroby u zwierząt lub ludzi. Część koronawirusów wywołuje u ludzi infekcje dróg oddechowych, od zwykłego przeziębienia po poważne schorzenia, jak np. MERS (bliskowschodni zespół oddechowy) lub SARS (zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej). Ostatnio odkrytym koronawirusem jest SARS -CoV-2.

Jakie są objawy zakażenia COVID-19?

Najczęstsze objawy to  gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem. Towarzyszy temu  ogólne zmęczenie. Niektórzy Pacjenci mogą mieć  katar, ból gardła, mięśni lub biegunkę. Objawy te są zwykle łagodne i rozwijają się stopniowo. Większość ludzi (około 80%) dochodzi do siebie po chorobie bez konieczności specjalistycznego leczenia. Osoby z gorączką i kaszlem oraz trudnościami w oddychaniu powinny się zwrócić o pomoc medyczną. Objawy kliniczne zawsze muszą być powiązane pobytem w kraju dotkniętym epidemią.

Mając na uwadze bezpieczeństwo medyczne, zalecamy wszystkim Pacjentom stosowanie standardowych środków ochrony, rutynowo wykorzystywanych w sezonie infekcyjnym.

Jak ograniczyć ryzyko zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2?

 

 • Często myj ręce
  Myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów lub żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? W ten sposób zabijesz wirusa, jeśli znajduje się on na Twoich rękach.
 • Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
  Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce. Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.
 • Zachowaj bezpieczną odległość
  Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
  Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.
 • Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, skorzystaj z pomocy medycznej.
   Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama). Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk. Jeśli to możliwe pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia.
 • Chroń siebie i innych przed zachorowaniem
  Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi. Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek. Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2. Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości).


Co zrobić - wróciłam/wróciłem z kraju, w którym występuje transmisja koronawirusa SARS-CoV-2 lub miałem bliski kontakt z osobą zakażoną?

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłaś/byłeś w kraju, w którym istnieje podwyższone ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i zaobserwowałeś objawy, takie jak gorączka, kaszel lub duszność to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną oraz, unikając transportu publicznego i skupisk ludzi, zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Ze względów epidemiologicznych nie zgłaszaj się do Przychodni.

Jeśli nie zaobserwowałeś wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj stan zdrowia:
 

 • 2 razy dziennie (rano i wieczorem) mierz temperaturę i zwróć uwagę na objawy grypopodobne (kaszel, gorączka, duszność).
 • Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
 • Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji poczujesz się źle, wystąpi gorączka, kaszel lub duszność, niezwłocznie skontaktuj się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub, unikając transportu publicznego i skupisk ludzi, zgłoś się do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego.


W każdym przypadku niezbędne jest przestrzeganie zasad higieny, szczególnie częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, dezynfekcja dłoni środkiem na bazie alkoholu.

Decyzję o nałożeniu kwarantanny podejmuje państwowy powiatowy inspektor sanitarny. Taka decyzja jest tożsama ze zwolnieniem lekarskim i nie ma potrzeby dodatkowego wystawienia e-ZLA przez lekarza.

Ogólne zasady postępowania podczas lotów międzynarodowych

W przypadku lotów z krajów objętych koronawirusem wszyscy pasażerowie samolotu:
 

 • otrzymują od personelu pokładowego ULOTKĘ informacyjną oraz
 • wypełniają czytelnie KARTĘ LOKALIZACJI PASAŻERA (podając w szczególności imię, nazwisko, numer miejsca zajmowanego w samolocie oraz numer telefonu kontaktowego oraz adres planowanego miejsca pobytu).


Wypełnione Karty Lokalizacji Pasażera są zbierane, sprawdzane pod kątem czytelności i przeliczane przez personel pokładowy, a następnie przekazywane służbom lotniskowym razem z wypełnioną Ogólną Deklaracją Zdrowia, w której wskazuje się liczbę kart zebranych od pasażerów.

16 marca 2020
Aktualności, poliklinika
Powrót do poprzedniej strony

Umów wizytę

pn. - pt.: 8:00 - 15:00

Urologia:
E: rejestracja@akcemed.pl
T: 22 559 24 40

Rehabilitacja:

E: rehabilitacja@akcemed.pl
T: 600 218 157

Nasz adres

Akademickie Centrum Medyczne
ul. Bobrowiecka 9 (budynek B)
00-728 Warszawa

SPRAWDŹ DOJAZD

Dołącz do nas

Copyright © 2018 - Akademickie Centrum Medyczne w Warszawie.
 
facebook ACM
Akademickie Centrum Medyczne
Akademickie Centrum Medyczne
facebook ACM