Zakład Pielęnacyjno- Opiekuńczy
Punkt Sprzedaży
Sprzętu Medycznego
EN|PL|Change language:
Kontakt z nami:   T: +48 22 559 24 26   |   E: rejestracja@akcemed.pl
EN|PL|Change language:

BADANIA OGÓLNE - CENNIK

Szczegółowych informacji dotyczących opłat za usługi w Akademickim Centrum Medycznym udziela:

Rejestracja medyczna ACM

(od poniedziałku do czwartku w godz. 7:00 -20:00, piątek w godz. 7:00 -18:00)

tel.: 22 559 24 26
e-mail: rejestracja@akcemed.pl

BADANIA LABORATORYJNE - BADANIA OGÓLNE
Osmolarność surowicy 22,00
Mocz- badanie ogólne + osad 14,00
Białko w dobowej zbiórce moczu 10,00
Białko w moczu 6,00
Glukoza w dobowej zbiórce moczu 8,00
Glukoza w moczu 6,00
Glukoza (po 2h po 75g glukozy) 45,00
Białko Bence-Jonesa 40,00
Kał - badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych 14,00
Kał- badanie w kierunku pasożytów (jedno oznacz.) 14,00
Kał- wykrywywanie krwi utaj. (met. immunochemiczną) 21,00
Owsiki w wymazie okołoodbytniczym 20,00
Test ciążowy 20,00
Test metaboliczny w moczu 42,00
Ameba 49,00
Lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA 39,00
Bilans tłuszczowy w kale 118,00
Morfologia z rozmazem automatycznym 14,00
Mikroskopowa ocena rozmazu krwi 8,00
Odczyn Biernackiego 8,00
Oznaczanie odsetka retikulocytów 16,00
Eozynofilia 15,00
Grupa krwi, Rh 33,00
Przeciwciała odpornościowe - test przesiewowy 27,00
Identyfikacja p/c odpornościowych 160,00
Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) 22,00
Wpis grupy do krew karty 45,00
APTT - Czas kaolinowo - kefalinowy 11,00
PT- Czas protrombinowy /wskaźnik Quicka, INR/ 11,00
D-dimery 39,00
Fibrynogen 14,00
Białko C 98,00
Inhibitor czynnika IX 500,00
Alfa-2-antyplazmina (aktywność) 89,00
5 - Nukleotydaza 49,00
Albumina w surowicy 16,00
Aldolaza 35,00
Alfa 1 - antytrypsyna 58,00
Alfa-1-kwaśna glikoptoteina (Orozomukoid) 55,00
Alfa-1-mikroglobulina w moczu 58,00
Alfa-2-makroglobulina w DZM 100,00
Alfa-2-makroglobulina w surowicy 58,00
Aminotransferaza alaninowa (ALT) 12,00
Aminotransferaza asparaginianowa (AST) 12,00
Amylaza trzustkowa w surowicy 16,00
Amylaza w surowicy 16,00
Apolipoproteina A1 (APO A1) 58,00
Apolipoproteina A2 (APO A2) 59,00
Apolipoproteina B (APO B) 58,00
Arabinitol 130,00
Arylosulfataza A 60,00
ASO (test ilościowy) 27,00
Bar w krwi lub surowicy 104,00
Bar w moczu 104,00
Beryl 104,00
Beta - Cross Laps - marker resorpcji kostnej 70,00
Beta-2-mikroglobulina 79,00
Beta-2-mikroglobulina w moczu 65,00
Beta-karoten 151,00
Białko całkowite 10,00
Białko C-reaktywne (CRP) - ilościowe 21,00
Białko monoklonalne metoda immunofiksacji (IFE) 205,00
Białko S-100B (Test Sangtec 100) 114,00
Białko wiążace Witaminę D w moczu (VDBP) 104,00
Białko wiążace Witaminę D w surowicy (VDBP) 104,00
Bilirubina bezpośrednia w surowicy 11,00
Bilirubina całkowita w surowicy 9,00
Bilirubina pośrednia w surowicy 4,00
Bizmut w moczu 104,00
Bizmut we krwi 104,00
BNP - Peptyd Natriuretyczny Typu B 89,00
Brom w surowicy 103,00
C3 składnik dopełniacza 60,00
C4 składnik dopełniacza 60,00
Ceruloplazmina 65,00
Chlorki w moczu ze zbiórki dobowej 11,00
Chlorki w surowicy 11,00
Cholesterol całkowity 12,00
Cholesterol HDL w surowicy 12,00
Cholesterol LDL - wyliczany 4,00
Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony 45,00
Cholinoesteraza 31,00
Chromogranina A 130,00
Cynk w moczu 50,00
Cynk w nasieniu 50,00
Cynk w surowicy 50,00
Cystatyna C 58,00
Cystyna 65,00
Cytryniany w nasieniu 79,00
Czynnik reumatoidalny (RF) - ilość 23,00
Czynnik reumatoidalny RF IgM 59,00
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 11,00
Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C14-C20) 346,00
Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C22-C26) 346,00
Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C22-C26) 62,00
Ferrytyna 29,00
Fluor w surowicy 76,00
Fosfataza alkaliczna - frakcja kostna 26,00
Fosfataza alkaliczna (ALP) 12,00
Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) 20,00
Fosfataza kwaśna niesterczowa (ACP-NP) 20,00
Fosfataza kwaśna sterczowa ((PAP) 31,00
Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej 12,00
Fosfor nieorganiczny w surowicy 12,00
Fruktoza w nasieniu 65,00
Fruktoza w osoczu 65,00
Fruktozamina 35,00
Galaktoza w moczu 62,00
Galaktoza we krwi 71,00
Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) 12,00
Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) 67,00
Glukoza 8,00
Haptoglobina 50,00
Hemoglobina glikowana (HbA1c) 26,00
Homocysteina 76,00
Immunoglobulina Ig M w surowicy 27,00
Immunoglobulina IgA w surowicy 27,00
Immunoglobulina IgE (całk.) w surowicy 27,00
Immunoglobulina IgG w surowicy 27,00
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-1 75,00
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-2 75,00
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-3 75,00
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-4 75,00
Inhibina B 207,00
Inhibitor C1 esterazy 145,00
Jod w DZM 279,00
Jod w surowicy 279,00
Kadm w moczu 104,00
Kadm w surowicy 104,00
Kadm we krwi 104,00
Kamień moczowy - analiza składu 41,00
Karnityna w surowicy 76,00
Kinaza kreatynowa (CK) 11,00
Kobalt w moczu 104,00
Kobalt we krwi 104,00
Koproporfiryny w moczu ze zbiórki dobowej 79,00
Kreatynina w moczu 11,00
Klirens kreatyniny endogennej 15,00
Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej 11,00
Kreatynina w surowicy 11,00
Kwas foliowy 33,00
Kwas mlekowy 15,00
Kwas moczowy w moczu ze zbiórki dobowej 12,00
Kwas moczowy w surowicy 12,00
Kwasy Żółciowe 31,00
Lipaza 29,00
Lipoproteina a - Lp(a) 53,00
Lit 34,00
Łańcuchy wolne lekkie kappa w moczu 199,00
Łańcuchy wolne lekkie kappa w surowicy 199,00
Łańcuchy wolne lekkie lambda w moczu 199,00
Łańcuchy wolne lekkie lambda w surowicy 199,00
Magnez w moczu ze zbiórki dobowej 12,00
Magnez w surowicy 12,00
Mangan w moczu 104,00
Mangan we krwi 104,00
Miedź w dobowej zbiórce moczu 53,00
Miedź w moczu 64,00
Miedź w surowicy 41,00
Mikroalbuminuria 47,00
Mocznik w moczu ze zbiórki dobowej 11,00
Mocznik w surowicy 11,00
Mukopolisacharydy w moczu 160,00
Neopteryna 104,00
Neopteryna w moczu 104,00
Normetanefryna w DZM 123,00
Nortryptylina (metabolit amitryptyliny) 89,00
NSE (enolaza swoista dla neuronów) 144,00
Odczyn Waaler-Rose 15,00
PAPP-A 80,00
Porfiryny metodą ilościową 290,00
Porfiryny w erytrocytach 350,00
Potas w moczu ze zbiórki dobowej 11,00
Potas w surowicy 11,00
Prealbumina 64,00
Procolagen typ I, N-końcowy peptyd (PINP) 130,00
Profil aminokwasów 151,00
Profil kwasów organicznych metodą GC/MS 160,00
Prokolagen typu III 104,00
Protoporfiryna cynkowa 80,00
Proteinogram -elektroforeza białek moczu 29,00
Proteinogram - elektorforeza lipoprotein 45,00
Próba Mayera 58,00
Pyrylinks - D 94,00
Rozpuszczalny receptor transferyny STfR 114,00
Selen 104,00
Selen w moczu 104,00
Sód w moczu ze zbiórki dobowej 11,00
Sód w surowicy 11,00
Szczawiany 44,00
Szczawiany w DZM 95,00
TNF alfa (surowica) - cytokina prozapalna 88,00
Transferyna 33,00
Triglicerydy 11,00
Trzustkowa elastaza 1 w kale 123,00
Trzustkowa elastaza 1 w surowicy 104,00
TIBC - Całkowita zdolność wiązania żelaza 18,00
Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej 11,00
Wapń całkowity w surowicy 11,00
Wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP) 165,00
Witamina 25(OH)D Total 94,00
Witamina A (retinol) w surowicy 83,00
Witamina B1 (Tiamina) 119,00
Witamina B12 33,00
Witamina B6 147,00
Witamina D3 (1,25(OH)2D3) 160,00
Witamina E 89,00
Wolne kwasy tłuszczowe 115,00
Złoto w surowicy 104,00
Żelazo w surowicy (O95) 16,00
17 - hydroksysterydy w DZM 145,00
17 - ketosterydy w DZM 120,00
17 - OH progesteron 39,00
ACTH - hormon adrenokortykotropowy 43,00
Adrenalina w DZM 100,00
Adrenalina w osoczu (Epinefryna) 100,00
Aldosteron 62,00
Aldosteron - wolny w moczu 104,00
Alfa - fetoproteina (AFP) 35,00
Androstendion 50,00
Anty-Mullerian hormon (AMH) 207,00
B-HCG Gonadotropina kosmówkowa 34,00
B-HCG - wolna podjednostka B-HCG 104,00
Gonadotropina kosmówkowa w surowicy - Total 34,00
C - peptyd 41,00
C - telopeptyd i kolagenu - ICTP 120,00
CA - 50 100,00
CA 125 39,00
CA 15-3 39,00
CA 19-9 39,00
CA 72-4 88,00
Całkowita trójjodotyronina (T3) 21,00
Całkowita tyroksyna (T4) 21,00
CEA - Antygen karcinoembrionalny 39,00
Cyfra 21-1 81,00
Dehydroepiandrosteron (DHEA) 59,00
Dihydrotestosteron (DHT) 62,00
Dopamina w DZM 157,00
Erytropoetyna 65,00
Estradiol (E2) 29,00
Estriol wolny 49,00
Estron (E1) 73,00
Folikulotropina (FSH) 23,00
Gastryna 95,00
Glukagon 98,00
Hormon antydiuretyczny (ADH, wazopresyna) 152,00
Hormon wzrostu (hGH) 34,00
Insulina 33,00
Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF (Somatomedyna C) 95,00
Kalcytonina 65,00
Kortyzol 39,00
Kortyzol w moczu 39,00
Kortyzol w moczu ze zbiórki dobowej 39,00
Kortyzol wolnyw moczu 50,00
Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM 65,00
Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) w DZM 151,00
Kwas homowanilinowy w DZM 152,00
Kwas hydroksymasłowy 58,00
Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM 103,00
Leptyna 200,00
Luteotropina (LH) 27,00
Metanefryna w DZM 151,00
Metanefryna w osoczu 151,00
Metoksykatecholaminy w DZM 150,00
Osteokalcyna 95,00
Parathormon PTH 39,00
Profil steroidowy w moczu (metoda GC/MS) 250,00
Progesteron 29,00
Proinsulina 160,00
Prolaktyna (PRL) 29,00
PSA całkowity 39,00
PSA wolny 54,00
Renina w osoczu 114,00
Serotonina w DZM 123,00
Serotonina w Osoczu 123,00
Serotonina w surowicy 123,00
Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S) 45,00
Testosteron 29,00
Testosteron wolny 65,00
TPA - tkankowy antygen polipeptydowy 152,00
TPS - tkankowy swoisty antygen polipeptydowy 72,00
Tyreoglobulina 45,00
Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji 21,00
Wolna trijodotyronina (FT3) 27,00
Wolna tyroksyna (FT4) 27,00
P/c antyfosfolipidowe klasy IgM i IgG 101,00
P/c antyhistonowe (AHA) 76,00
P/c antykardiolipinowe klasy IgA 47,00
P/c antykardiolipinowe klasy IgG 47,00
P/c antykardiolipinowe klasy IgM 47,00
P/c antyrybosomalne 76,00
P/c antytyreoglobulinowe (ATG) 39,00
P/c CANCA ( PR-3) 41,00
P/c PANCA (MPO) 39,00
P/c przeciwScl - 70 62,00
P/c przeciw aktynie 76,00
P/c przeciw alfa-glukozydazie 199,00
P/c przeciw amfifizynie 99,00
P/c przeciw anty SRP 150,00
P/c przeciw antygenom łożyska 130,00
P/c przeciw błonie kom. hepatocytów (LMA) 76,00
P/c przeciw błonie podst. kłębków nerkowych (anty-GBM) 104,00
P/c przeciw błonie podstawnej kanalików nerkowych 76,00
P/c przeciw błonie podstawnej nabłonka 76,00
P/c przeciw błonie podstawnej pęcherzyków płucnych 76,00
P/c przeciw centromerom 124,00
P/c przeciw CV2 (CRMP5) 120,00
P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (aCCP) 62,00
P/c przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle'a 104,00
P/c przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA) 44,00
P/c przeciw ENA U1-RNP 76,00
P/c przeciw endomysialne IgA 76,00
P/c przeciw endomysialne IgG 76,00
P/c przeciw fosfatazie tyrozynowej (IA2) 104,00
P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig G 150,00
P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig M 120,00
P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig M, IgG 250,00
P/c przeciw GAD (p/c p. dekarbosylazie kwasu glutaminowego) 130,00
P/c przeciw gangliozydowe GM-1 404,00
P/c przeciw gliadynie deamidowanej Ig A 64,00
P/c przeciw gliadynie deamidowanej Ig G 64,00
P/c przeciw insulinowe (IAA) 98,00
P/c przeciw jajnikowe 153,00
P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Hu) 123,00
P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Ma) 123,00
P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Ri) 123,00
P/c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metoda IIFT + miano) 49,00
P/c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metodą IIFT, określenie miana oraz różnicowanie metodą Immunoblotingu) 150,00
P/c przeciw jednoniciowemu DNA (ssDNA) 65,00
P/c przeciw JO - 1 62,00
P/c przeciw kanalikom dróg żółciowych 70,00
P/c przeciw kom. zewnątrzwydzielniczym trzustki 80,00
P/c przeciw komórkom okładzinowym żołądka 80,00
P/c przeciw komórkom Purkinjego (anty-Tr) 138,00
P/c przeciw komórkom ślinianek 73,00
P/c przeciw komórkom śródbłonka naczyń (AECA) 70,00
P/c przeciw korze nadnerczy (N63) 80,00
P/c przeciw LC-1 50,00
P/c przeciw MAG 180,00
P/c przeciw MI-2 180,00
P/c przeciw mięśniom gładkim (ASMA) 65,00
P/c przeciw mięśniom poprzecznie prazkowanym 103,00
P/c przeciw mikrosomom nerki i wątroby (LKM-1) 80,00
P/c przeciw mitochondrialne (AMA) 62,00
P/c przeciw mitochondrialne AMA-ETI 53,00
P/c przeciw mitochondrialne AMA-M2 49,00
P/c przeciw mitochondrialne podklasy M2, M4, M9 132,00
P/c przeciw nabłonkowi jelita grubego 76,00
P/c przeciw nabłonkowi kanalików żółciowych (BDA) 88,00
P/c przeciw naskórkowej międzykomórkowej substancji 76,00
P/c przeciw oskórkowym grzebieniom nerkowym 76,00
P/c przeciw pemphigus 150,00
P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) 37,00
P/c przeciw plemnikowe 88,00
P/c przeciw płytkowe 69,00
P/c przeciw PM-1 76,00
P/c przeciw receptorowi acetylocholiny 153,00
P/c przeciw receptorowi TSH (TRAb) 95,00
P/c przeciw retikulinie (ARA) 145,00
P/c przeciw rozpuszczalnemu antygen. wątroby (SLA) 120,00
P/c przeciw sarkolemie 76,00
P/c przeciw sercowe klasy IgG 123,00
P/c przeciw SLA/LP 60,00
P/c przeciw SM 62,00
P/c przeciw Sm/RNP (Ribosomal RNP) 64,00
P/c przeciw SS-A/Ro 62,00
P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgA (tTG IgA) 123,00
P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgG (tTG Ig G) 123,00
P/c przeciw wyspom trzustkowym 138,00
Adenowirus - p/c przeciw adenowirusom w surowicy 62,00
Ameba - p/c met. odczynu hemaglutynacji pośredniej 62,00
Bąblowica - p/c EM2 350,00
Bąblowica - p/c IgG met. Western-Blot 180,00
Bąblowica - p/c met. ELISA 94,00
Błonnica - p/c IgG 130,00
Borelioza - p/c IgG met. immunoenzymatyczną 43,00
Borelioza - p/c IgG met. Western-Blot 130,00
Borelioza - p/c IgM met. immunoenzymatyczną 43,00
Borelioza - p/c IgM met. Western-Blot 130,00
Brucelloza - odczyn aglutynacyjny Wrighta 49,00
Brucelloza - odczyn wiązania dopełniacza (OWD) 60,00
Campylobacter - p/c IgA 80,00
Campylobacter - p/c IgG 80,00
Chlamydia trachomatis - p/c IgA 61,00
Chlamydia trachomatis - p/c IgG 61,00
Chlamydia trachomatis - p/c IgM 61,00
Chlamydiophila pneumoniae - p/c IgA 61,00
Chlamydiophila pneumoniae - p/c IgG 61,00
Chlamydiophila pneumoniae - p/c IgM 61,00
CMV - wirus cytomegalii awidność p/c IgG 127,00
CMV - wirus cytomegalii p/c IgG 39,00
CMV - wirus cytomegalii p/c IgM 39,00
Coxackie - p/c przeciw wirusom Coxackie 120,00
EBV - wirus Epsteina Barrprofil p/c met. IIF 80,00
EBV - wirus Epsteina Barr - test lateksowy (mononukleoza) 23,00
EBV - wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgG (mononukleoza) 64,00
EBV - wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgM (mononukleoza) 64,00
Enterowirus - p/c IgG 80,00
Enterowirus - p/c IgM 90,00
Grypa - poziom p/c w kierunku 3 szczepów wirusa grypy typu/podtypu A(H1N1), A(H3N2) i B 100,00
Grypa A - p/c IgG 79,00
Grypa A - p/c IgM 79,00
Grypa B - p/c IgG 79,00
Grypa B - p/c IgM 79,00
HAV - p/c przeciw HAV IgM (WZW typu A) 55,00
HAV - p/c przeciw HAV total (WZW typu A) 65,00
HBc - p/c przeciw HBc IgM (WZW typu B) 79,00
HBc - p/c przeciw HBc total (WZW typu B) 73,00
HBe - antygen HBe (WZW typu B) 74,00
HBe - p/c przeciw HBe (WZW typu B) 68,00
HBs - antygen HBs (WZW typu B) 23,00
HBs - p/c przeciw HBs (WZW typu B) 33,00
HBs antygen - test potwierdzenia (WZW typu B) 49,00
HCV - p/c przeciw HCV (WZW typu C) 33,00
HCV - p/c przeciw HCV test potwierdzenia met. Recom-Blot - Il (WZW typu C) 250,00
HDV - p/c przeciw HDV (WZW typu D) 100,00
Helicobacter pylori - p/c IgG 33,00
HIV - wirus HIV test potwierdzenia met. Western Blott 370,00
HIV - wirus HIV test przesiewowy (p/c anty-HIV 1/2, antygen p24) 39,00
HSV - wirus opryszczki p/c IgM met. EIA 88,00
HSV - wirus opryszczki typ 1/2 p/c IgG met. EIA 88,00
Jad kiełbasiany 248,00
Kleszczowe zapalenie opon mózgowych - p/c IgG 124,00
Kleszczowe zapalenie opon mózgowych - p/c IgM 129,00
Koci pazur - p/c IgG 550,00
Koci pazur - p/c IgM 550,00
Krztusiec - p/c IgA (Bordetella pertussis) 65,00
Krztusiec - p/c IgG (Bordetella pertussis) 65,00
Krztusiec - p/c IgM (Bordetella pertussis) 65,00
Legionella - antygen w moczu met. ELISA 115,00
Legionella - p/c IgA 199,00
Legionella - p/c IgG 199,00
Legionella - p/c IgM 199,00
Leptospiroza - p/c IgG 98,00
Leptospiroza - p/c IgM 140,00
Malaria - p/c przeciw malarii 48,00
Mycoplazma pneumoniae - p/c IgG 61,00
Mycoplazma pneumoniae - p/c IgM 61,00
Paragrypa - p/c IgG 120,00
Paragrypa - p/c IgM 120,00
Paragrypa - p/c IgM i IgG 157,00
Parwowirus B19- p/c IgM i IgG met. ELISA 165,00
Pneumocystis jiroveci (carinii) - p/c IgG met. IFA 118,00
Pneumocystis jiroveci (carinii) - p/c IgM met. IFA 180,00
Pneumocystis jiroveci (carinii) - p/c IgM, IgG met. IIF 150,00
POLIO - typowanie wirusa 390,00
RSV - p/c IgG 120,00
RSV - p/c IgM 130,00
Rubella (różyczka ) - awidność p/c IgG 139,00
Rubella (różyczka ) - p/c IgG 41,00
Rubella (różyczka ) - p/c IgM 41,00
Świnka - p/c IgG 120,00
Świnka - p/c IgM 120,00
Test kiłowy - potwierdzenia (FTA, FTA-ABS) 45,00
Test kiłowy - przesiewowy (WR) 11,00
Toxocaracanii - p/c 88,00
Toxoplazma gondi - awidność p/c IgG 86,00
Toxoplazma gondi - p/c IgA 130,00
Toxoplazma gondi - p/c IgG 27,00
Toxoplazma gondi - p/c IgM 27,00
Trichinella spiralis p/c IgG (włośnica) 153,00
Varicella Zoster - p/c IgG w surowicy (ospa i półpasiec) 145,00
Varicella Zoster - p/c IgM w surowicy (ospa i półpasiec) 145,00
Wągrzyca - p/c met. ELISA 199,00
Wągrzyca - test potwierdzania met. Western-Blot 390,00
Yersinia - p/c IgA 65,00
Yersinia - p/c IgG 65,00
Yersinia - p/c IgM 65,00
Alkohol etylowy 33,00
Amiodaron 80,00
Baklofen 115,00
Barbiturany w moczu 34,00
Barbiturany w surowicy 34,00
Benzodiazepiny w surowicy 29,00
Chrom w moczu 104,00
Chrom we krwi 104,00
Cyklosporyna 118,00
Digoksyna 59,00
Fenobarbital 94,00
Fenol w moczu (metabolity benzenu) 73,00
Fenotiazyna 45,00
Fluor w moczu 88,00
Glin 89,00
Glin w moczu 89,00
Hemoglobina tlenkowęglowa - HbCO 45,00
Karbamazepina 59,00
Kwas trójchlorooctowy w moczu 135,00
Kwas walproinowy 45,00
Lamitrin 89,00
Methadon 49,00
Narkotyki w moczu zestaw (AMP, COC, THC, BZO, MOP) 35,00
Nikiel w moczu 104,00
Nikiel we krwi 104,00
Ołów w moczu 58,00
Ołów we krwi 58,00
Rapamycyna 174,00
Rtęć w moczu 104,00
Rtęć we krwi 104,00
Salicylany w moczu 44,00
Salicylany w surowicy 62,00
Teofilina 83,00
Topiramat (Topamax 250,00
Alfa-1-atytrypsyna genotyp (+deklaracja świadomej zgody) 220,00
Bordetella pertusis(krztusiec)- wykrywanie DNA met. PCR 240,00
Borelia burgdorferi- wykrywanie DNA met. PCR 340,00
Candida albicans - wykrywanie DNAmet. PCR 220,00
Chlamydia trachomatis - wykrywanie DNA metodą Real Time-PCR 69,00
Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma sp. wykrywanie DNA metodą Real Time-PCR 199,00
Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae - wykrywanie DNA metodą Real Time-PCR 79,00
Chromosom Y - mikrodelecja chromosomu Y (+deklaracja świadomej zgody) 900,00
CMV - ilościowe oznaczanie DNAmetodą Real Time-PCR (ilościowo) 269,00
CMV - wykrywanie DNA metodą Real Time-PCR (jakościowo) 159,00
EBV - ilościowe oznaczanie DNA metodą Real Time-PCR (ilościowo) 269,00
EBV - wykrywanie DNA wirusa EBV metodą Real Time-PCR (jakościowo) 159,00
Enterovirus - wykrywanie RNAmet. PCR 240,00
Gruźlica - wykrywanie M. tuberculosis complex- met. genetyczną 300,00
Grypa - wykrywanie RNA i różnicowanie wirusa grypy A i B oraz podtypowanie wirusa w kierunku A/H1N1 metodą Real Time-PCR 169,00
HAV - wirus zapalenia wątroby typu A RNA 320,00
HBV - ilościowe oznaczanie DNA metodą Real Time-PCR (ilościowo-poziom wiremii) 249,00
HBV - oznaczanie genotypu (hybrydyzacja) 420,00
HBV - wykrywanie DNA metodą Real Time-PCR (jakościowo) 139,00
HBV- oporność na entekawir+ lamiwudynę+ adefowir+ telbiwudynę+ tenofowir (Wykrywanie muacji warunkujących oporność wirusa HBV (sekwencjonowanie)) 590,00
HBV - wykrywanie mutacji warunkujących oporność wirusa HBV na lamiwudynę (hybrydyzacja) 419,00
HCV - ilościowe oznaczanie RNA metodą Real Time-PCR (ilościowo-poziom wiremii) 249,00
HCV - oznaczanie genotypu (hybrydyzacja) 249,00
HCV - wykrywanie RNA met. PCR 420,00
HCV - wykrywanie RNA metodą Real Time-PCR (jakościowo) 169,00
HPV - oznaczenie obecności mRNA onkogenów E6/E7 wirusa HPV (16,18,31,33 i 45) 299,00
HPV - wykrywanie DNA oraz oznaczenie genotypu metodą PCR oraz hybrydyzacji kw. Nukleinowego - 37 genotypów 179,00
HSV - wykrywanie DNA oraz różnicowanie typów I i II metodą Real Time-PCR 169,00
Helicobacter pylori - wykrywanie DNA met. PCR 240,00
HIV weryfikacja met.PCR 410,00
HIV-1 - ilościowe oznaczanie RNA metodą PCR 410,00
HLA B27 (+deklaracja świadomej zgody) 225,00
HLA Cw6 (+deklaracja świadomej zgody) 225,00
HLADQ2/DQ8 (+deklaracja świadomej zgody) 335,00
Interleukina 28b-genotyp (+deklaracja świadomej zgody) 490,00
Legionella pneumophila - test genetyczny 240,00
Neisseria gonorrhoeae - wykrywanie DNA metodą Real Time-PCR 159,00
Pneumocystis jiroveci - wykrywanie DNA metodą Real Time-PCR 119,00
Poliomavirus - wirus JC met. PCR 890,00
Toxoplasma gondi - wykrywanie DNA met. PCR 220,00
Lipidogram 80,00
Czas trombinowy (TT) 11,00
Troponina 39,00
Morfologia z rozmazem mikroskopowym 22,00
Wapń zjonizowany 29,00
BADANIE HISTOPATOLOGICZNE (PROSTATA) 200,00

Rejestracja

Rejestracja:
od poniedziałku do czwartku w godz. 7:00 -20:00
piątek w godz. 7:00 -18:00

T: 22 559 24 26
E: rejestracja@akcemed.pl

Kontakt

Akademickie Centrum Medyczne
ul. Bobrowiecka 9 (budynek B)
00-728 Warszawa

SPRAWDŹ DOJAZD

Dołącz do nas

Copyright © 2018 - Akademickie Centrum Medyczne w Warszawie.
Wykonanie: www.jellinek.pl
facebook ACM
Akademickie Centrum Medyczne
Akademickie Centrum Medyczne
facebook ACM