Biopsja fuzyjna prostaty

 

Dlaczego wykonuje się biopsję prostaty?

 • Aby potwierdzić obecność komórek nowotworowych w gruczole krokowym mężczyzn, u których rośnie stężenie PSA lub u których stwierdzono nieprawidłowości w badaniu prostaty palcem przez odbytnicę. 
 • Leczenie raka można rozpocząć dopiero po potwierdzeniu histopatologicznym jego obecności.
 • Biopsja polega na pobraniu, przy użyciu odpowiedniej igły, niewielkiej ilości tkanki do badania mikroskopowego. Jest to jedyny sposób, który może potwierdzić obecność nowotworu w obrębie prostaty.
 

Jak przygotować się do biopsji prostaty?

Biopsja prostaty należy do badań inwazyjnych, ponieważ narusza ciągłość ściany odbytnicy. W związku z tym wymaga właściwego przygotowania:

 

 • Na 2 godziny przed biopsją przyjęcia leku o działaniu przeciwbakteryjnym. Najczęściej stosujemy antybiotyk z grupy fluorochinolonów (Ciprofloksacyna, Levofloksacyna), który przyjmuje się na 2 godziny przed biopsją (np. biopsja o godzinie 15.00, przyjęcie 1 tabletki antybiotyku o godzinie 13.00).
 • biopsja-prostaty-warszawaInne leki. Pacjenci normalnie przyjmują wszystkie własne leki, za wyjątkiem leków obniżających krzepliwość krwi (Clopidogrel, Ticlopidyna, Acenokumarol, Warfin, Pradaxa, Xarelto). Leki obniżające krzepliwość krwi są obecnie bardzo często używane m.in. w zaburzeniach rytmu i chorobie wieńcowej serca oraz innych chorobach naczyniowych. Pacjenci leczeni tymi lekami są zobowiązani do bezwzględnego poinformowania o tym urologa wykonującego biopsję oraz konsultacji z lekarzem, który te leki zalecił w celu ustalenia możliwości ich odstawienia lub odpowiednio wczesnej zamiany na heparyny drobnocząsteczkowe podawane w postaci zastrzyków podskórnych ( np. Clexane, Fraxiparyna). Niedopełnienie tego może spowodować wystąpienie poważnych powikłań po biopsji.
 • Leki przeciwbólowe. W Akademickim Centrum Medycznym wszystkie biopsje wykonywane są w znieczuleniu nasiękowym pęczków naczyniowo-nerwowych zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Zażywanie dodatkowych leków przeciwbólowych nie jest konieczne.
 • Posiłki. Nie ma potrzeby pozostawania na czczo. Zalecane jest spożycie lekkiego śniadania oraz wypicie zwykłej ilości płynów.
 • Wypróżnienie – zalecane w dniu biopsji.
 

Jak przebiega biopsja prostaty?

przebieg-biopsji-prostatyPrzed badaniem lekarz wprowadza do odbytnicy żel znieczulający, a następnie głowicę do badania ultrasonograficznego. W Akademickim Centrum Medycznym dodatkowo wykonuje się znieczulenie pęczków naczyniowo nerwowych co powoduje, że biopsja jest absolutnie niebolesna.

 

Komfort pacjenta poprawia również muzyka, której chory słucha przez słuchawki.

 

Następnie wykorzystując specjalną igłę biopsyjną, pod kontrolą usg urolog pobiera wycinki z prostaty. Lekarz wykonując TRUS (USG prostaty) określa liczbę i miejsce pobrania wycinków. Następnie są one oceniane przez specjalistę histopatologa, który na podstawie badań mikroskopowych stawia ostateczną diagnozę.

 

Czym różni się biopsja fuzyjna od klasycznej biopsji prostaty?

różnice-biopsji-prostatyKlasyczna biopsja prostaty wiąże się z wieloma ograniczeniami. Głównym z nich jest "poruszanie się po omacku". Około 70% ognisk nowotworowych nie jest widocznych w USG. Typowa biopsja prostaty pozostaje więc w większości przypadków  "ślepym" poszukiwaniem ognisk rozrostu złośliwego poprzez pobieranie wycinków (zwykle 10-12) z różnych miejsc gruczołu. Wiarygodność tak wykonanej biopsji pozostaje wątpliwa. Ocenia się, że pierwotna biopsja pomija około 21-47% raków prostaty.

 

wytyczne-biopsji-prostatyRozwiązaniem tego problemu jest możliwość zastąpienia biopsji systematycznej biopsją celowaną, poprzez wcześniejszą identyfikację raka badaniem rezonansu magnetycznego, który dokładnie określa położenie nowotworu w obrębie prostaty. Technika umożliwiająca nałożenie obrazów rezonansu magnetycznego na badanie usg w czasie rzeczywistym nosi nazwę fuzji obrazów. Najnowsze systemy wykorzystujące tzw. fuzję elastyczną,  osiągają bardzo wysoką dokładność nałożenia obrazów z błędem nieprzekraczającym 1 mm. Sam przebieg procedury jest z punktu widzenia pacjenta bardzo zbliżony do biopsji klasycznej. Pozwala jednak na nieporównywalnie precyzyjniejsze pobranie materiału z obszarów podejrzanych o raka, jednocześnie redukując liczbę "ślepych" wycinków.

 

W 2015 r. Europejskie Towarzystwo Urologiczne zmieniło wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzenia biopsji prostaty. Rekomenduje się, aby każda powtórna biopsja gruczołu krokowego przeprowadzana była w oparciu o badanie rezonansu magnetycznego i stwierdzone w nim nieprawidłowości. Wraz z rozwojem metody i poprawą uwarunkowań ekonomicznych należy się spodziewać, że również biopsje pierwszorazowe będą wykonywane w ten sposób.

 

Bezpieczeństwo i postępowanie po zabiegu

Biopsja prostaty jest zabiegiem stosunkowo bezpiecznym, jednak niekiedy mogą wystąpić po niej powikłania. Przez kilka dni po zabiegu może Pan zauważyć niewielkie, samoistnie ograniczające się krwawienia, które mogą mieć charakter: obecności krwi w nasieniu (czerwone lub rdzawe zabarwienie), w moczu lub w stolcu. W zdecydowanej większości nie wymagają one interwencji medycznej. W przypadku masywnego, nieustępującego krwawienia z dróg moczowych lub odbytnicy należy się zgłosić bez skierowania do najbliższego Szpitala. U mniej niż 5% pacjentów może dojść do infekcji układu moczowo-płciowego mimo stosowania profilaktyki przeciwbakteryjnej. Jeśli temperatura ciała przekracza 38 ºC  i/lub pojawiają się dreszcze należy się zgłosić do najbliższego Szpitala. U około 0,2% pacjentów może dojść do przejściowego zatrzymania moczu spowodowanego obrzękiem tkanek stercza po biopsji. W przypadku niemożności oddania moczu należy się zgłosić na ostry dyżur urologiczny.

 

W czasie biopsji jest Pan pod fachową opieką lekarza urologa. Jednak nawet prawidłowo przeprowadzony zabieg może sporadycznie wiązać się z poważnymi konsekwencjami takimi jak krwotok, zakażenie, reakcje uczuleniowe czy nawet zatrzymanie czynności serca. Mogą one potencjalnie wymagać rozszerzenia postępowania medycznego. Opisane powikłania mogą wystąpić przy wszystkich, bez wyjątku, procedurach medycznych bez względu na ich rodzaj lub zakres.

 

Powyższe informacje mają służyć zrozumieniu przez Pana czynności podejmowanych przez personel medyczny w celu poprawy stanu zdrowia. Nie mają na celu wywołania u Pana strachu przed zabiegiem, który jest medycznie uzasadniony, lecz są jedynie uczciwą informacją o nim. W razie jakichkolwiek wątpliwości, niezrozumienia całości lub fragmentu niniejszej informacji prosimy o zgłoszenie się do lekarza prowadzącego lub wykonującego zabieg.

 

Nasze wyniki • Biopsje fuzyjne gruczołu krokowego wykonujemy od listopada 2016 roku
 • Dotychczas przeprowadziliśmy nieco ponad 90 takich badań
 • U 33% mężczyzn były to biopsje pierwotne. W 12% przypadków były to biopsje powtórne. U 55% chorych wykonano trzecią lub kolejną.
 • Raka gruczołu krokowego wykryliśmy u 62% chorych. U 70,6% jeśli to była biopsja pierwotna i u 57% jeśli druga lub kolejna.
 • W przypadku opisanego w badaniu rezonansu magnetycznego podejrzanego ogniska o charakterystyce PIRADS 5, raka prostaty wykrywaliśmy u 60% mężczyzn.
 • W przypadku opisanego w badaniu rezonansu magnetycznego podejrzanego ogniska o charakterystyce PIRADS 4, raka prostaty wykrywaliśmy u 50% mężczyzn.
 • W przypadku opisanego w badaniu rezonansu magnetycznego podejrzanego ogniska o charakterystyce PIRADS 3, raka prostaty wykrywaliśmy u 33% mężczyzn.
 • Nie bioptowaliśmy ognisk o charakterystyce PIRADS 1 i 2.
Umów wizytę

pn. - pt.: 8:00 - 15:00

Urologia:
E: rejestracja@akcemed.pl
T: 22 559 24 40

Nasz adres

Akademickie Centrum Medyczne
ul. Bobrowiecka 9 (budynek B)
00-728 Warszawa

SPRAWDŹ DOJAZD

Dołącz do nas

Copyright © 2018 - Akademickie Centrum Medyczne w Warszawie.
 
facebook ACM
Akademickie Centrum Medyczne
facebook ACM