guz mózgu
Fot.: Unsplash.com

Nowotwory mózgu to masy tkankowe, które rozwijają się w obrębie tkanki mózgowej. Większość guzów mózgu to przerzuty innych nowotworów, takich jak czerniak czy rak płuca. Znacznie rzadziej występują guzy rozwijające się pierwotnie w tkance mózgowej. Guzy mózgu dają szereg objawów neurologicznych oraz objawów ogólnych. Leczenie guzów mózgu polega na wykonaniu zabiegu operacyjnego, a także chemioterapia i teleradioterapia.

Czym jest guz mózgu?

Guzy mózgu są wyjątkowymi nowotworami. Ich wyjątkowość wynika z tego, że rozwijają się one w obrębie tkanki mózgowej, która otoczona jest twardą czaszką. Taka lokalizacja guza sprawia, że guz uciska tkankę mózgową i przyczynia się do wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Guzy mózgu mogą być zmianami pierwotnymi bądź wtórnymi. Pierwotny guz mózgu rozwija się w tkance mózgowej i rzadko stanowi źródło przerzutów do innych lokalizacji. Znacznie częstszą postacią są wtórne guzy mózgu, stanowiące przerzuty innych nowotworów, takich jak czerniak, rak płuc, rak piersi i rak nerki.

Pod względem histopatologicznym guzy mózgu można podzielić na:

 • glejaki
 • oponiaki
 • gwiaździaki
 • skąpodrzewiaki
 • wyściółczaki

Najbardziej agresywnym typem guza mózgu jest glejak, a najbardziej łagodnym – oponiak.

Przyczyny guza mózgu

Jak już wcześniej wspomniano, najczęściej obecność guza mózgu wynika z obecności przerzutów innych nowotworów. Wówczas kluczowe znaczenie ma stopień zaawansowania nowotworu pierwotnego i skuteczność terapii onkologicznej. Powstaniu przerzutów do mózgu sprzyja agresywny charakter guza, późne jego zdiagnozowanie lub brak możliwości skutecznego leczenia.

W przypadku pierwotnych guzów mózgu na wzrost zachorowań wpływ mają następujące czynniki ryzyka:

 • leczenie promieniowaniem jonizującym
 • narażenie na działanie herbicydów, pestycydów, nitrozoamin
 • zakażenie wirusem HIV
 • zakażenie wirusem Eppsteina – Barr
 • urazy mózgu
 • choroby genetyczne – zespół Li Fraumenii, zespół Gardnera, retinoblastoma, stwardnienie guzowe.

Objawy guza mózgu

objawy guza mózgu
Fot.: Unsplash.com

To, w jaki sposób objawia się guz mózgu, zależy w ogromnej mierze od jego lokalizacji i tego, jakie struktury mózgu uciska. Jednym z najczęściej występujących objawów jest ból głowy, który ma charakter ciągły, nasila się zwłaszcza rano po przebudzeniu, a także podczas aktywności fizycznej. Bólom głowy mogą towarzyszyć wymioty. Kolejnym objawem mogą być zaburzenia nastroju, pogorszenie pamięci i koncentracji, zaburzenia słuchu, mowy czy wzroku. Mogą pojawić się nudności i zawroty głowy, przewlekłe zmęczenie. Ponadto mogą pojawić się napady padaczkowe i utraty przytomności.

W jaki sposób diagnozowane są guzy mózgu?

Diagnostyka guzów mózgu opiera się przede wszystkim na wykonaniu badania rezonansem magnetycznym. Inne badania to tomografia komputerowa, angioTK lub angioMR, a także pozytonowa tomografia emisyjna PET. Dodatkowo wykonywane są inne badania służące ocenie działania innych narządów, których funkcjonowanie może pogorszyć się w przebiegu guza mózgu. W tym celu mogą być wykonane takie badania jak:

 • scyntygrafia kości
 • RTG klatki piersiowej
 • badanie błędników (EEG)
 • badanie słuchu oraz badanie okulistyczne
 • badanie poziomu stężenia hormonów wydzielanych przez przysadkę
 • badanie poziomu markerów nowotworowych
 • badania motoryczne.

Jak leczy się guzy mózgu?

leczenie guza mózgu
Fot.: Unsplash.com

Terapia guza mózgu przynosi najlepsze efekty wówczas, gdy możliwe jest całkowite wycięcie guza. Jednak gdy guz zlokalizowany jest bardzo głęboko lub nacieka na okoliczne tkanki – wówczas niemożliwe jest usunięcie chirurgiczne guza. Wówczas można wykonać częściową resekcję w celu zmniejszenia podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego. Nieoperacyjne guzy mózgu mogą być leczone przy pomocy chemioterapii, radioterapii oraz tzw. nóż gamma. Nóż gamma to precyzyjne urządzenie emitujące promieniowanie gamma i pozwalające na naświetlanie wyłącznie wybranych obszarów mózgu.

Rokowania w guzie mózgu zależy od wielkości guza, jego lokalizacji, stopnia zaawansowania oraz agresywności procesu nowotworowego. Średnie przeżycie 5 – letnie u osób poddanych operacji guza mózgu stwierdzane jest u kilkunastu % pacjentów.

Bibliografia:

Nagańska E., Objawy neurologiczne guzów mózgu; Postępy Nauk Medycznych 3/ 2006

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here